Liên hệ

Liên hệ

GỖ CÔNG NGHIỆP ALADDIN

 Địa chỉ cơ sở 1: Khu công nghiệp Chàng Sơn - Thạch Thất - Hà Nội
 Địa chỉ cơ sở 2: 316/2 Từ Văn Phước, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương
 Số điện thoại:
02439170000
.
Số điện thoại
02439170000 02462505555